Niezwykłość gór Krajobraz tatrzański w poezji Kazimiery Alberti

Bibliografia

 • Alberti Kazimiera (1926): Z cyklu: Halny wiatr. „Wierchy”, R. 4.
 • Alberti Kazimiera (1927): Bunt lawin. Warszawa.
 • Alberti Kazimiera (1930): Harenda po śmierci Jana Kasprowicza. W: Eadem: Pochwała życia i śmierci. Poznań.
 • Jagiełło Michał (1975): Przedmowa. Do: Tatry w poezji i sztuce polskiej. Red. M. Jagiełło, J. Woźniakowski. Kraków.
 • Jagiełło Michał (2007): Poeci i Tatry. W: Tatry i poeci. Antologia wierszy. Wyb. i oprac. M. Jagiełło. Warszawa.
 • Kalus Ewa (2016): Skalne olśnienia. Współczesna poezja tatrzańsko-podhalańska. Kraków.
 • Kolbuszewski Jacek (1971): Obraz Tatr w literaturze XIX wieku (1805–1889). Kraków.
 • Kolbuszewski Jacek (1981): Posłowie. W: Strofy o górach. Antologia. Wyb. i oprac. J. Kolbuszewski. Warszawa.
 • Kolbuszewski Jacek (1992): Wstęp. W: Tatry i górale w literaturze polskiej. Antologia. Oprac. J. Kolbuszewski. Wrocław.
 • Kolbuszewski Jacek (1994): Przestrzenie i krajobrazy. Wrocław.
 • Kolbuszewski Jacek (1995): Tatry. Literacka tradycja motywu gór. Kraków.
 • Krupa Maciej, Mazik Piotr, Szpilka Kuba (2016): Nieobecne miasto. Przewodnik po Zakopanem. Wołowiec.
 • Krzyżanowski Julian (1957): Folklor Podhala w literaturze. „Literatura Ludowa”, nr 1.
 • Kubacki Wacław (1948): Krytyk i twórca. Łódź.
 • Majda Jan (1989): Młodopolskie Tatry literackie. Kraków.
 • Pawlikowska-Jasnorzewska Maria (2007): Morskie Oko. W: Tatry i poeci. Antologia wierszy. Wyb. i oprac. M. Jagiełło. Warszawa.
 • Przerwa-Tetmajer Kazimierz (1902): Wrażenia. Warszawa.
 • Rosner Edmund (1982): Beskidzkie ścieżki pisarzy. Szkice literackie. Katowice.