Projekt interdyscyplinarny: Bona Sforza d’Aragona. Settimana della cultura Italo-Polacca. (Sprawozdanie)

wykłady (m.in. w Muzeum Diecezjalnym w Bari wykład pt. Ks. Jerzy Popiełuszko – Św. Jerzy naszych czasów, który przedstawił Ambasador RP przy Watykanie Janusz Kotański), spektakle (m.in. baletowy pt. Maskarada królowej Bony, w wykonaniu artystów z zespołu tańca dawnego Cracovia Danza) oraz sześć filmów, które ukazały różne aspekty związane z  relacjami polsko-włoskimi. Dokładnie w 500. rocznicę ślubu per procura, na zamku, w Salone di Bona Sforza, zorganizowana została uczta przywołująca tę wydaną z  okazji królewskiego ślubu – Il banchetto celebrativo in onore delle nozze della Duchessa Bona Sforza di Bari e il Re Sigismondo I di Polonia. Jej zorganizowanie, przygotowanie potraw według dawnych przepisów powierzone zostało uczniom miejscowej szkoły hotelarsko-gastronomicznej – Istituto dell’Istruzione Secondaria Superiore „Ettore Majorana”. W uroczystościach wzięła udział także włoska młodzież szkolna, członkowie miejscowej grupy historycznej, którzy wystąpili w bogatych, renesansowych strojach. Następnego dnia odbyło się spotkanie, które poświęcone było Polsce postrzeganej jako cel wyjazdów turystycznych i kraj, do którego coraz chętniej przenoszą się Włosi.

Warto przyjrzeć się bliżej także spotkaniu konferencyjnemu, poświęconemu dziedzictwu królowej Bony. W ramach tygodnia kultury polsko-włoskiej w Bari, na Università degli Studi di Bari Aldo Moro o godz. 9.30 odbyło się sympozjum pt. Bona Sforza Regina di Polonia e Principessa di Bari. Politica, società, cultura, w którym wzięli udział włoscy poloniści i historycy oraz polscy naukowcy. Konferencję, z udziałem bardzo licznego audytorium, otworzył rektor Uniwersytetu w Bari – prof. Antonio Uricchio, a obrady poprowadził prof. Pasquale Cordasco z tegoż Uniwersytetu. Referaty wygłosili m.in. prof. Angelantonio Spagnoletti (Bona Sforza, Napoli e la Spagnia); dr Monika Werner (L`imagine di Bona Sforza nella letteratura teatrale polacca); prof. Agnieszka Bender (Le meraviglie alla corte della regina Bona Sforza); prof. Zbigniew Kadłubek (L`uovo di sturzo da Bona Sforza. Dea oregina); prof. Janina Janas (Somme napoletane. La missione di Jan Grotkowski a Napoli). Większość z wygłoszonych na konferencji referatów doczekała się publikacji w bieżącym numerze czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica” (2020, nr 1 (2)).

Projekt Settimana della cultura Italo-Polacca poza tym, że przypomniał postać królowej Bony, miał za zadanie podtrzymanie i rozwój relacji polsko-włoskich w Apulii. Warto zatem dodać, że wszystkim wydarzeniom towarzyszyło duże zainteresowanie władz miasta i  szkół wyższych, pracowników naukowych, młodzieży akademickiej oraz miejscowej prasy i telewizji. Projekt zaowocował kilkoma ważkimi inicjatywami, spośród których wymienić należy podjęcie działań w kierunku nazwania imieniem Bony Sforzy jednego z centralnych placów w  Bari.

s. 224