Notes and bibliography

Notes and Bibliography

Download file .PDF

If the publication has at least three authors/translators/editors, one of them should be referenced followed by “i in.”. Otherwise, the full names of all contributors should be mentioned in a note.

KAFKA Franz (2016): Opowieści i przypowieści. Tłum. L. Czyżewski i in. Warszawa.

As shown above, bibliography entries should contain full names of the authors and begin with a surname written in capitals.

Author is not mentioned in text:

(Solnit 2018: 83)

SOLNIT Rebecca (2018): Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne. Tłum. A. Dzierzgowska, S. Królak. Kraków.

More than one publication of the same author mentioned in the text not published in the same year:

(Solnit 2018: 83-85; 2017: 54, 110)

SOLNIT Rebecca (2018): Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne. Tłum. A. Dzierzgowska, S. Królak. Kraków.

SOLNIT Rebecca (2017): Mężczyźni objaśniają mi świat. Tłum. A. Dzierzgowska, il. A. T. Fernández. Kraków.

More than one publication of the same author mentioned in the text published in the same year:

(Kafka 2003a: 55-56; 2003b: 50, 124-125)

KAFKA Franz (2003a): Ameryka. Tłum. B. Schulz. Kraków.

KAFKA Franz (2003b): Proces. Tłum. J. Kydryński. Kraków.

Two different authors:

(Solnit 2018: 83, Kafka 2016: 23, 43)

SOLNIT Rebecca (2018): Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne. Tłum. A. Dzierzgowska, S. Królak. Kraków.

KAFKA Franz (2016): Opowieści i przypowieści. Tłum. L. Czyżewski i in. Warszawa.

Publication in a multiauthored monograph:

(Sławek 2013: 115-144)

SŁAWEK Tadeusz (2013): rzekibrzeg/rzekibieg. Rzeka i jej opowieści. W: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Red. M. Jochemczyk, M. Piotrowiak. Katowice.

More than one publication in the same multiauthored monograph:

(Sławek 2013: 123, 125-130, Nawarecki 2013: 193)

SŁAWEK Tadeusz (2013): rzekibrzeg/rzekibieg. Rzeka i jej opowieści. W: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Red. M. Jochemczyk, M. Piotrowiak. Katowice.

NAWARECKI Aleksander (2013): Poezja romantycznych przełomów (7 ruchów wiosłem). W: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Red. M. Jochemczyk, M. Piotrowiak. Katowice.

Author is mentioned in the sentence directly preceding the note:

„… jak zostało to ujęte przez Solnit” (2018: 45)

SOLNIT Rebecca (2018): Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne. Tłum. A. Dzierzgowska, S. Królak. Kraków.

If the author cannot be identified (for instance, in some reports), the title of the source should be referenced. Although its title might be shortened in a note, the bibliography entry should contain the complete title of the publication:

(Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce… 2004: 84)

Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? (2004): Bank Światowy, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej.

Website whose author cannot be identified:

(Recording Industry Association… 2018)

Recording Industry Association of Americ. Online:  http://www.riaa.com [dostęp: 17.11.2018].

Website whose author can be identified:

(O’Connor: 2016)

O’CONNOR Roisin: Vinyl album sales out-perform digital downloads for first time. Online:

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/vinyl-sales-digital

-downloads-albums-record-store-day-a7458841.html [dostęp: 17.11.2018].

Article in a journal:

(Jeliński 1986: 14)

JELIŃSKI Konstanty Aleksander (1986): Poeta i przyroda. „Kultura” 1986 nr 11.

Social networks, blog platforms, Internet forum etc.:    

(Xiegarnia.pl [the name of the profile or account] 2013: 3:26-4:15)

XIEGARNIA.PL: Michał Książek – Wywiad, cz. I. Online: https://www.youtube.com/watch?v=uK8DdenUmU8 [dostęp: 28.03.2018].