Reviewers

2020

Tomasz Cieślak (Uniwersytet Łódzki)
Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Jadwiga Kuczyńska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Leonardo Masi (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dario Prola (Uniwersytet Warszawski)
Emiliano Ranocchi (Università degli Studi di Udine)
Irena Rolska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Anna Synoradzka (Université Charles-de-Gaulle Lille 3)
Massimo Tria (Università di Cagliari)
Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki)