„Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (4) 2022 – Vincitori del Premio Nobel

Tragedia sztokholmska – tak w 1996 roku o Nagrodzie Nobla mówiła polska laureatka tej nagrody w dziedzinie literatury – Wisława Szymborska. I było z pewnością w tym stwierdzeniu, oprócz pewnej kokieterii podszytej sarkazmem, wiele niekłamanej racji. Bo jeśli ceniący sobie spokój literat miałby na wieki utracić ten azyl codziennych rytuałów, to Nagroda Nobla z pewnością rozbije w pył pisarską pustelnię i skieruje snop reflektorów publicznej uwagi na nowego „celebrytę”. A decyduje o tym wyborze gabinetowa rada kilku dosyć przypadkowych ekspertów o reputacji często „podcinanej” plotkami i towarzyskimi skandalikami. I jakby na przekór tej wiedzy – każdy kulturalny człowiek musi w ciągu kilku miesięcy odrobić noblowską lekcję i doczytać jeszcze jeden twórczy korpus tekstowy. Chyba że wybór Akademii Królewskiej okaże się tak egzotyczny, że tłumaczeń szukać ze świecą…

“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (3) 2021 – Interferènza

Interesujące nas terytorium rozpostarte „pomiędzy” (łac. intermarium) – od Bałtyku po Adriatyk – charakteryzuje wzmożony ruch literackich idei, transgraniczny przepływ poezji i prozy oraz obrosłe tradycją peregrynacje uczonych i studentów. Również ten numer czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica”, który polecamy Państwu do lektury, jest takim właśnie „projektem interferencyjnym”: znoszącym granice, tworzącym wspólnotę ponadnarodową, ustanawiającym własną republikę marzeń.

“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (2) 2020 – Patrimonio di Bona Sforza

nr 1 (2) 2020 - Bona Sforza

Drugi numer czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica” poświęcony został
w znacznej mierze postaci królowej Bony Sforzy d’Aragona, niezwykle barwnej
osobistości historycznej, personie ważnej dla dziejów Polski. We Włoszech trochę
zapomnianej, chociaż lepiej pamiętanej w Bari, ponieważ w tym mieście spędziła
ona młodość i ostatnie chwile swego życia.

“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (1) 2019 – Alberti sconosciuta

Vi presentiamo il primo numero della rivista “Fabrica Litterarum Polono-Italica” dedicato in gran parte alla scrittura di Kazimiera Alberti, un’autrice misteriosa e fonte d’ispirazione, facente parte della storia della letteratura di due Paesi (la Polonia e l’Italia), attiva nell’ambito linguistico e culturale di entrambe le realtà, seppur differenti. Questo è il caso di un’artista a lungo sconosciuta e dimenticata, nonostante l’indubbio valore che traspare dai suoi testi letterari. Vi presentiamo il primo quadro generale dell’opera dell’artista, così come nella sua vita e opera, in due lingue.