“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (3) 2021 – Interferènza

Interesujące nas terytorium rozpostarte „pomiędzy” (łac. intermarium) – od Bałtyku po Adriatyk – charakteryzuje wzmożony ruch literackich idei, transgraniczny przepływ poezji i prozy oraz obrosłe tradycją peregrynacje uczonych i studentów. Również ten numer czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica”, który polecamy Państwu do lektury, jest takim właśnie „projektem interferencyjnym”: znoszącym granice, tworzącym wspólnotę ponadnarodową, ustanawiającym własną republikę marzeń.

“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (2) 2020 – Patrimonio di Bona Sforza

nr 1 (2) 2020 - Bona Sforza

Drugi numer czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica” poświęcony został
w znacznej mierze postaci królowej Bony Sforzy d’Aragona, niezwykle barwnej
osobistości historycznej, personie ważnej dla dziejów Polski. We Włoszech trochę
zapomnianej, chociaż lepiej pamiętanej w Bari, ponieważ w tym mieście spędziła
ona młodość i ostatnie chwile swego życia.

Album di Kazimiera Alberti

Fotografia pubblicata grazie al consenso ricevuto da parte dell’erede di Kazimiera Alberti, il Dottor Domenico Cocola, il quale gentilmente ha concesso al capo redattore della rivista „Fabrica Litterarum Polono-Italica” la professoressa Janina Janas la diffusione e pubblicazione dei materiali riguardanti la scrittrice e poetessa polacca.