The Funeral of the Queen by Jarosław Iwaszkiewicz – Editing the Text

The article mainly quotes a previously unpublished manuscript of Jarosław Iwaszkiewicz’s novel about Bona Sforza, entitled The Funeral of the Queen, which he has worked on between the 6th of June 1949 and 1953. The editor presents the origins of the book and its development. Additionally, all documents that Iwaszkiewicz researched and collected while working on the novel are included in the book, including notes, nine versions of the first sentence of the novel, and the letters from Ludwik Kolankowski and Zofia Zarembianka, who provided Iwaszkiewicz with factual information. The conclusion of the article reveals the nature of Iwaszkiewicz’s writing, showing that a huge amount of documents he researched– instead of helping him – paralysed him.

“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (2) 2020 – Heritage of Bona Sforza

nr 1 (2) 2020 - Bona Sforza

Drugi numer czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica” poświęcony został
w znacznej mierze postaci królowej Bony Sforzy d’Aragona, niezwykle barwnej
osobistości historycznej, personie ważnej dla dziejów Polski. We Włoszech trochę
zapomnianej, chociaż lepiej pamiętanej w Bari, ponieważ w tym mieście spędziła
ona młodość i ostatnie chwile swego życia.