“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (3) 2021 – Interference

Interesujące nas terytorium rozpostarte „pomiędzy” (łac. intermarium) – od Bałtyku po Adriatyk – charakteryzuje wzmożony ruch literackich idei, transgraniczny przepływ poezji i prozy oraz obrosłe tradycją peregrynacje uczonych i studentów. Również ten numer czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica”, który polecamy Państwu do lektury, jest takim właśnie „projektem interferencyjnym”: znoszącym granice, tworzącym wspólnotę ponadnarodową, ustanawiającym własną republikę marzeń.

“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (1) 2019 – Alberti unknown

We are proudly publishing the first issue of Fabrica Litterarum Polono-Italica devoted to Kazimiera Alberti: a mysterious yet inspiring author. Alberti belongs to both Polish and Italian literary traditions and functions in these two cultural and linguistic spaces even though this presence bears different implications in each case. Despite the incontrovertible merits of her writings, she still remains unknown to the wider audience if not entirely forgotten by it. Cutting-edge and capacious in its aims and scope, this mostly unprecedented issue we thereby present is bilingual, just as Alberti’s writings.