Reviewers

2021

Alessandro Ajres (Università degli Studi di Torino)
Tiziana D`Amico (Università Ca’ Foscari Venezia)
Gloria Politi (Università del Salento)
Dario Prola (Uniwersytet Warszawski)
Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)
Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dorota Siwicka (IBL PAN w Warszawie)
Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)