Recenzenci

2023

Sonia Barillari (Università di Genova)
Agnieszka Czyżak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Bernadetta Darska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Donatella Di Leo (Università degli Studi Gabriele D`Annunzio – Chieti/Pescara)
Zbigniew Kopeć (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Anna Kucharska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Massimo Maurizio (Università degli Studi di Torino)
Claudia Olivieri (Università di Catania)
Dario Prola (Università degli Studi di Torino)
Magdalena Piechota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Anna Saignes (Université Grenoble-Alpes)
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska (Uniwersytet w Białymstoku)
Alessandro Scarsella (Università Ca’ Foscari Venezia)
Elżbieta Sidoruk (Uniwersytet w Białymstoku)
Sylwia Skuza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Michela Venditti (Università degli Studi di Napoli L’Orientale)