The Editorial Board

Editor-in-Chief

Janina Janas (Università degli Studi di Bari Aldo Moro – profesor emeritus) – Italy

Deputy Editor-in-Chief

Mariusz Jochemczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Poland

Miłosz Piotrowiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Poland

Editorial Secretary

Ilona Chylińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Poland

Editorial Team

Alessandro Ajres (Università degli Studi di Torino) – Italy (since 2022)

Agnieszka Bender (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Poland

Tiziana D`Amico (Università Ca’ Foscari) – Italy (since 2022)

Andrea F. De Carlo (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale") – Italy (since 2021)

Maciej Dziaczko (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Poland

Giulia Kamińska Di Giannantonio (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Poland

Anna Kisiel (Akademia WSB) – Poland

Michał Kisiel (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera) – Poland

Rosalba Satalino (Biblioteka Śląska w Katowicach) – Poland