Redakcja

Redaktor naczelny

Janina Janas (Università degli Studi di Bari Aldo Moro – profesor emeritus) – Włochy

Zastępcy redaktora naczelnego

Mariusz Jochemczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polska

Miłosz Piotrowiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polska

Sekretarz redakcji

Ilona Chylińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polska

Członkowie redakcji

Agnieszka Bender (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Polska

Andrea F. De Carlo (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale") – Włochy (od 2021)

Maciej Dziaczko (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polska

Giulia Kamińska Di Giannantonio (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polska

Anna Kisiel (Akademia WSB) – Polska

Michał Kisiel (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera) – Polska

Rosalba Satalino (Biblioteka Śląska w Katowicach) – Polska