Redazione

Redattore capo

Janina Janas (Università degli Studi di Bari Aldo Moro – profesor emeritus) – Italia

Vice redattori capo

Mariusz Jochemczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polonia

Miłosz Piotrowiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polonia

Segretario di redazione

Ilona Chylińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polonia

Membro della redazione

Agnieszka Bender (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Polonia

Andrea F. De Carlo (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale") – Italia (dal 2021)

Maciej Dziaczko (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polonia

Giulia Kamińska Di Giannantonio (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polonia

Anna Kisiel (Akademia WSB) – Polonia

Michał Kisiel (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera) – Polonia

Rosalba Satalino (Biblioteka Śląska w Katowicach) – Polonia