“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (3) 2021 – Interference

Interesujące nas terytorium rozpostarte „pomiędzy” (łac. intermarium) – od Bałtyku po Adriatyk – charakteryzuje wzmożony ruch literackich idei, transgraniczny przepływ poezji i prozy oraz obrosłe tradycją peregrynacje uczonych i studentów. Również ten numer czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica”, który polecamy Państwu do lektury, jest takim właśnie „projektem interferencyjnym”: znoszącym granice, tworzącym wspólnotę ponadnarodową, ustanawiającym własną republikę marzeń.

“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (2) 2020 – Heritage of Bona Sforza

nr 1 (2) 2020 - Bona Sforza

Drugi numer czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica” poświęcony został
w znacznej mierze postaci królowej Bony Sforzy d’Aragona, niezwykle barwnej
osobistości historycznej, personie ważnej dla dziejów Polski. We Włoszech trochę
zapomnianej, chociaż lepiej pamiętanej w Bari, ponieważ w tym mieście spędziła
ona młodość i ostatnie chwile swego życia.

The Nobel Prize Laureates

As the Editorial Board, we hereby announce that the CFPs for the forthcoming issues of our journal have been published, and we are looking forward to receiving your submissions. We are accepting articles in Polish, Italian, and English. We kindly invite you to join our project and contribute to the issues listed below.

“Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (1) 2019 – Alberti unknown

We are proudly publishing the first issue of Fabrica Litterarum Polono-Italica devoted to Kazimiera Alberti: a mysterious yet inspiring author. Alberti belongs to both Polish and Italian literary traditions and functions in these two cultural and linguistic spaces even though this presence bears different implications in each case. Despite the incontrovertible merits of her writings, she still remains unknown to the wider audience if not entirely forgotten by it. Cutting-edge and capacious in its aims and scope, this mostly unprecedented issue we thereby present is bilingual, just as Alberti’s writings.