Ćwiczenie umysłu. O dwóch trawelogach Kazimiery Alberti

„Materialista historyczny nie może zrezygnować z pojęcia teraźniejszości, która nie jest tylko przejściem, lecz zatrzymała się w czasie i zamarła w bezruchu. Pojęcie to bowiem definiuje teraźniejszość, w której opisuje on historię” (Benjamin 1975: 161).

Bibliografia

 • Alberti Kazimiera (1951): Segreti di Puglia. Trad. di A. Cocola. Napoli.
 • Alberti Kazimiera (2007): L’anima della Calabria. Trad. di A. Cocola. Rubbettino.
 • Arendt Hannah (2011): Między czasem minionym a przyszłym. Tłum. M. Godyń, W. Madej. Warszawa.
 • Benjamin Walter (1975): Tezy historiozoficzne. Tłum. J. Sikorski. W: Benjamin W.: Twórca jako wytwórca. Wyb. H. Orłowski. Poznań.
 • Blake William (2001): Zaślubiny Nieba i Piekła. W: Idem: Milton. Zaślubiny Nieba i Piekła. Tłum. W. Juszczak. Kraków.
 • Blumenberg Hans (2013): „Sekularyzacja”. Krytyka pewnej kategorii historycznej nieprawowitości. Tłum. T. Zatorski. „Kronos”, nr 2.
 • de Certeau Michel (2008): Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Tłum. K. Thiel‑Jańczuk. Kraków.
 • Derrida Jacques (2000): Szibolet. Dla Paula Celana. Przeł. A. Dziadek. Katowice.
 • Falkiewicz Andrzej (2009): Znalezione. Szkice do książki. Wrocław.
 • Heller Ágnes (2013): Nowoczesność z perspektywy ponowoczesnej. Założenia filozoficzne. Tłum. T. Markiewka. W: Heller Á.: Eseje o nowoczesności. Red. J. Hudzik. Toruń.
 • di Lampedusa Giuseppe Tomasi (1963): Lampart. Tłum. Z. Kierszys. Warszawa.
 • Nowak Piotr (2000): Wolność albo życie. W: Arendt H.: Kondycja ludzka. Tłum. A. Łagodzka. Warszawa.
 • Osten Manfred (2005): „Lucyferowy pośpiech”, czyli Goethe odkrywa zalety powolności. Tłum. M. Krysztofiak. Poznań.
 • Proust Marcel (1992): W cieniu zakwitających dziewcząt. Tłum. T. Żeleński-Boy. Warszawa.
 • Rosner Edmund (1982): Beskidzkie ścieżki pisarzy. Szkice literackie. Katowice.
 • Simmel Georg (2006): Most i drzwi. Wybór esejów. Tłum. M. Łukasiewicz. Warszawa.
 • de Staël Madame (1985): Corinne ou l’Italie. Paris.
 • Ugniewska Joanna (2011): Podróżować, pisać. O literaturze podróżniczej i współczesnych pisarzach włoskich. Warszawa.
 • Zagańczyk Marek (2005): Droga do Sieny. Warszawa.

s. 37

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]