Polityka otwartego dostępu

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów. Artykuły opublikowane w czasopiśmie “Fabrica Litterarum Polono-Italica” na platformie należącej do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0.