Prawa autorskie

Złożenie tekstu do Redakcji „Fabrica Litterarum Polono-Italica” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0)”. Autorzy zachowują wszelkie prawa do swojego tekstu. Autorzy mają prawo do umieszczania opublikowanych już artykułów w serwisach i repozytoriach wedle własnego wyboru.