Pliki do pobrania

Informacje dla autorów [online] [PDF]

Informacje dla recenzentów [online] [PDF]

Oświadczenie autora [PDF] [DOC]

Formularz recenzyjny [PDF] [DOC]

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii końcowej [online] [PDF]