Między Ustami Italji a brzegiem Nervi Przypadek Kazimiery Alberti

Szczególnie jeśli, tak jak w przypadku Alberti, wyczulona jest ona na sygnały autotematyczne i nawiązania metatekstualne w obrębie własnej twórczości. Patrząc na utkaną organiczną strukturę, dostrzega pewnie autorka Duszy Kalabrii nici spinające jej włoski projekt, okalające jej twórczość i, co najważniejsze, widzi kres tej drogi, koniec nici. Dlatego Usta Italji i podróżnicza tetralogia tworzą rodzaj pajęczego kokonu – mozaiki kodów i formuł, tajemniczych biograficznych pętelek, tekstu-tkaniny, w którym autorka buduje swój nowy dom, rodzaj delikatnego, lecz wytrzymałego schronu, w którym znajdzie spokój, ocalenie i miłość.

Bibliografia

 • Alberti Kazimiera (1936): Usta Italji. Warszawa.
 • Alberti Kazimiera (1950): L’anima della Calabria. Trad. di A. Cocola. Napoli.
 • Alberti Kazimiera (1951): Segreti di Puglia. Trad. di A. Cocola. Napoli.
 • Alberti Kazimiera (b.r.w.): Campania, Gran Teatro. Trad. di A. Cocola. Napoli [wiemy, że powstała przed Magia Ligure i po Segreti di Puglia].
 • Alberti Kazimiera (1952): Magia Ligure. Trad. di A. Cocola. Pozzuoli.
 • Alberti Kazimiera (1963): La bocca dell’Italia. Trad. di A. Cocola. Pozzuoli.
 • Barthes Roland (1997): Przyjemność tekstu. Tłum. A. Lewańska. Warszawa.
 • Cocola Alfonso (b.d.): [Listy], 71 listów Alfo Cocoli do Kazimiery Alberti. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, nr inwentarzowy: 5638.
 • Derrida Jacques (2005): The Politics of Friendship. Transl. G. Collins. London–New York.
 • Giuliani Francesco (2009): Viaggi novecenteschi in terra di Puglia. Foggia.
 • Janas Janina (2007): „Świat wykuty ze skały”. Capri w polskiej poezji, doświadczenie „wyspy”. W: Eadem: Szkice o literaturze i języku polskim. Fasano.
 • Miller Nancy K. (2006): Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka. Przeł. K. Kłosińska i K. Kłosiński. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M.P. Markowski. Kraków.

s. 68

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]