Na fundamencie braku Ghetto potępione czytane na nowo*

Bibliografia

 • Alberti Kazimiera (1931): Ghetto potępione. Opowieść o duszy żydowskiej. Warszawa.
 • Borkowska Grażyna (1996): Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa.
 • Brach-Czaina Jolanta (1992): Szczeliny istnienia. Warszawa.
 • Cixous Hélène (1993): Śmiech Meduzy. Tłum. A. Nasiłowska. „Teksty Drugie”, nr 4/5/6.
 • Cohen Abraham (2002): Talmud. Tłum. R. Gromacka. Warszawa 2002.
 • Daly Mary (1977): Beyond God the Father. Toward a philosophy of Women’s Liberation. Boston.
 • Daly Mary (1991): Gyn/Ecology. The metaethics of radical feminism. Boston.
 • Freud Zygmunt (1994): Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna. Tłum. Ochocki i J. Prokopiuk. Warszawa.
 • Gilligan Carol (1982): In a different voice. Psychological theory and women’s development. Massachusetts.
 • Groth Jarosław (2000): Ojciec jako metafora. Przez fazę lustra do Imienia Ojca. Poznań.
 • Irigaray Lucy (1981): Le corps-à-corps avec la mère. Ottawa.
 • Kłosińska Krystyna (1999): Ciało, pożądanie, ubranie: o wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej. Kraków.
 • Kłosińska Krystyna (2010): Feministyczna krytyka literacka. Katowice.
 • Kolarzowa Romana (2006): Wprowadzenie do tradycji i myśli żydowskiej. Rzeszów.
 • Kristeva Julia (2007): Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Tłum. M. Falski. Kraków.
 • Lang Hermann (2005): Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques’a Lacana. Przeł. P. Piszczatowski. Gdańsk.
 • Loska Krzysztof (2008): Spojrzenie i plama – od Hitchcocka do Lacana (i z powrotem).W: Lacan, Žižek – rewolucja pod spodem. Red. P. Czapliński. Poznań.
 • Magiera Halina (2010): Od popularności do literackiego niebytu. „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”. T. 11. Bielsko-Biała.
 • Sontag Susan (1984): Choroba jako metafora. W: Osoby. Wybór, oprac. i red. M. Janion, S. Rosiek. Gdańsk.
 • Szubert Mateusz (2008): Kulturowe wzory prezentacji gruźlicy i gruźlików w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku. Katowice. W: http://www.sbc.org.pl/Content/12021/doktorat2917.pdf [dostęp: 10.01.2014].
 • Szwed Anna (2006): Ta, która spogląda na króla. Rola kobiety w tradycyjnym judaizmie. W: Kobiety i religie. Red. K. Leszczyńska, A. Kościańska. Kraków.
 • Ślęczka Kazimierz (1999): Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice.
 • Wittig Monique (1992): The straight mind and other essays. New York.
 • Zdaniewiczowa Irena (1931): Ghetto potępione. „Życie Nowogrodzkie”, nr 56.
 • Žižek Slavoj (2003): Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną. Kraków.

s. 115

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]