Autorzy, nr 1 (2) 2020

Alessandro Ajres

profesor kontraktowy języka polskiego na uniwersytecie w Turynie, gdzie studiował i ukończył pracę magisterską na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Rozprawę doktorską poświęcił pierwszej polskiej awangardzie. Niedawno opublikował monografię: Włoska autobiografia w opowieściach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz zredagował i przetłumaczył na włoski powieść Brunona Jasieńskiego Palę Paryż.

Agnieszka Bender

historyk sztuki, dyplomata. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i kierownik Katedry Kultury Artystycznej od 2006, od 2009 profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierownik Katedry Kultury Artystycznej. Zajmuje się sztuką nowożytną, rzemiosłem artystycznym, relacjami artystycznymi polsko-francuskimi i polsko-włoskimi; autorka, współautorka i redaktorka blisko stu publikacji naukowych (m. in. Złocone kurdybany w Polsce, Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej). Jest członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Była stypendystką m. in. Scuola Storica Italo-Polacca przy Istituto Sturzo w Rzymie, The Attingham Society w Londynie, Centre International d’Etude des Textiles Anciens w Lyonie, Katholieke Universiteit Leuven etc. W latach 2012-2016 prodziekan na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. W latach 2016-2018 Dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Od 2019 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa UKSW.

Francesco Cabras

badacz zatrudniony w Katedrze Literatury Włoskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Jego badania zogniskowane są na problematyce literatury nowołacińskiej w Polsce, a także na kulturowych związkach łączących Polskę i Włochy – od wieku XV po XVII.

Iwona Dorota

doktor nauk humanistycznych, polonistka, „obcokrajowiec naukowy” (Departamencie Języków i Literatur Obcych, Università degli Studi di Milano). Pięciokrotna stypendystka rządu włoskiego, a także Instytutu Kultury Włoskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych; odbyła kilkuletni staż naukowy w Instytucie Slawistyki (Università degli Studi di Verona), gdzie rozpoczęła współpracę z „Centro Interuniversitario di Ricerche sull’Italia Romantica” (CRIER, Werona) i „Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia” (CIRVI, Moncalieri). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół literatury romantycznej, a w szczególności korespondencji Zygmunta Krasińskiego (rozprawa doktorska: Włoskie imaginatorium w epistolografii Zygmunta Krasińskiego), ale również wokół okresu I wojny światowej i udziału Polaków na froncie austro-węgierskim, a ostatnio obejmują także poezję Franciszki Arsztajnowej.

Maurizio Griffo

profesor zwyczajny historii doktryn politycznych na Wydziale Nauk Politycznych, Università Federico II di Napoli (Włochy). Zajmował się m.in. tradycją włoskiego południa; historią systemów wyborczych; historią konstytucyjną i administracyjną kolonialnych Indii i nacjonalizmem indyjskim; francuską myślą polityczną; anglo-amerykańskim konstytucjonalizmem; włoską kulturą liberalną. Autor książek, m.in.: L’India coloniale dalla «autocrazia costituzionale» alla protodemocrazia, Franco Angeli, 1999; Thomas Paine. La vita e il pensiero politico, Rubbettino 2011; Momenti e figure del liberalismo italiano, Rubbettino, 2016; La Terza forza. Saggi e profili, Castelvecchi, 2018; Alle origini della rappresentanza proporzionale, Rubbettino, 2019 (nowa edycja).

Janina Janas

profesor Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy. W 1974 roku rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Polsce, następnie przez 16 lat była nauczycielem akademickim w Istituto Universitario l’Orientale w Neapolu (Włochy), a od roku 2002 prowadzi katedrę polonistyki na Uniwersytecie w Bari (Włochy). Jej początkowe zainteresowania dotyczyły językoznawstwa. Późniejsze badania i publikacje skupiają się wokół inspiracji włoskich w polskiej literaturze, przekładów i biografistyki. Uznaje się ją za prekursorkę badań nad życiem i twórczością Kazimiery Alberti. Opublikowała m.in.: La letteratura maccheronica in Polonia, Szkice o literaturze i języku polskim, Dwie wersje poematu o Orfeuszu – Marino i Lubomirski. Podobieństwa tekstu a różnice kulturowe, Jan Andrzej Morsztyn sommelier barocco. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica”.

Weronika Korzeniecka

absolwentka krakowskiej italianistyki (magisterium: 1992). Obecnie doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Zakładzie Filologii Włoskiej (e-mail: weronika.korzeniecka@gmail.com).

Katarzyna Kowalik

absolwentka filologii włoskiej i romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie doktorantka i asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Literaturoznawstwa Romańskiego oraz współpracownik Zakładu Italianistyki Instytutu Romanistyki UŁ. Do jej zainteresowań badawczych należą literatura XIX i XX wieku powstała we Włoszech i we Francji oraz relacje literatury z życiem politycznym i społecznym w ujęciu komparatystycznym. Jest autorką kilku tekstów opublikowanych na łamach czasopism naukowych, takich jak „Zagadnienia Rodzajów Literackich” czy „Literaturoznawstwo” oraz w monografiach i tomach pokonferencyjnych, zajmuje się także przekładem literackim i naukowym. Redaktor naczelna dwujęzycznego polsko-włoskiego czasopisma popularnonaukowego „ItaliAMO”, poświęconego kulturze włoskiej.

Ewa Litwin

tłumacz i lektor języka włoskiego, od kilku lat mieszkająca we Włoszech. Absolwentka filologii włoskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (na kierunku administracja publiczna). Posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach z języka polskiego na język włoski oraz z języka włoskiego na język polski. Interesuje się historią Włoch oraz tradycją stosunków włosko-polskich.

Robert Papieski

(ur. 1965) edytor, tłumacz, eseista; kurator w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”. Jako edytor opracował m.in. trzytomowe Dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza, listy Jarosława Iwaszkiewicza i Czesława Miłosza zebrane w książce Portret podwójny, dwutomową korespondencję Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z Pawłem Hertzem.

Angelantonio Spagnoletti

profesor zwyczajny historii nowożytnej na Wydziale Literatury i Filozofii oraz Wydziale DISUM Università degli Studi di Bari (Włochy), gdzie prowadził także wykłady z „historii współczesnej Europy”. Większość jego prac naukowych skupia się wokół patrycjuszy miejskich i feudalności Królestwa Neapolu od XVI do XVIII wieku, historii Zakonu Rycerzy Świętego Jana w Jerozolimie (zwanego także Zakonem Maltańskim) oraz stosunków między Włochami i Hiszpanią w XVI i XVII wieku. Zajmował się także historią włoskich dynastii rządzących w XVI i XVII wieku, rewolucją w 1799 roku w Apulii, okresem napoleońskim w południowych Włoszech i historią Królestwa Obojga Sycylii. Brał udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych; wynikiem jego naukowego zaangażowania jest duża seria monografii (ostatnia opublikowana: Filippo II – w wydawnictwie Salerno, Rzym, 2018). Ponadto jest autorem licznych esejów i artykułów naukowych opublikowanych w seriach i czasopismach krajowych i zagranicznych.

Daniele Stasi

jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu w Foggii oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego ostatnie monografie to: Le origini del nazionalismo in Polonia (2018), Liberalismo e idea di nazione in Pasquale Stanislao Mancini (2019).

Monika Werner

filolog włoska, ukończyła studia w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Lektor języka włoskiego od wielu lat współpracująca z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie. Autorka licznych artykułów poświęconych królowej Bonie, publikowanych w Polsce i we Włoszech.