„Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (7) 2024 – Anatomia radości I

Okładka nr 1 (7) 2024

„Fabrica Litterarum Polono-Italica”
nr 1 (7) 2024

Anatomia Radości I
red. Tadeusz Sławek, Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak

pobierz cały numer

 Tadeusz Sławek, Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak: Wprowadzenie

Artykuły i rozprawy

  Tadeusz Sławek: Świat i rzeczywistość. O radości jako współ-istnieniu.

  Łukasz Musiał: Czy radość może być w literaturze równie filozoficzna co melancholia? Garść wstępnych myśli.

  Péter Pátrovics: Językowy obraz radości w Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu.

  Katarzyna Kuczyńska-Koschany: Radości Rimbauda. Rekonesans.

  Jacek Gutorow: Radość patrzenia. O Godzinach włoskich Henry’ego Jamesa.

  Dariusz Czaja: Baśń włoska. Pasaże radosne.

  Szymon Wróbel: Jacques Tati albo nowoczesna komedia.

  Leszek Koczanowicz: Radość polityki.

  Bożena Shallcross: Anamnesis radości.

  Tomasz Kamusella: Radość z przekraczania ciemnej linii pisma.

Varia

  Francesco S. Perillo: Cykl kosowski Milana Rakicia