Albumy Kazimiery Alberti

Albumy Kazimiery Alberti cz.1, fot 5; opracowanie: Maciej Dziaczko

Pierwsze fotografie z podróży zamieszczone w Albumie I są datowane na rok 1938. To wtedy Kazimiera Alberti zwiedza swój przyszły dom: Włochy. Obok fotografii z podróży po Syrii, czy tych zrobionych w ogrodzie zoologicznym w Kairze, albo wśród piramid w Gizie poetka umieściła kila pierwszych zdjęć z Neapolu, do którego wyjedzie po wojnie. Tu Kazimiera Alberti w przepięknym stroju godnym przyszłej reporterki i podróżniczki.

Fotografia opublikowana dzięki uprzejmości Pana Domenico Cocola – spadkobiercy spuścizny po Kazimierze Alberti, który scedował prawa do wykorzystania materiałów po pisarce na rzecz Prof. Janiny Janas, redaktor naczelnej „Fabrica Litterarum Polono-Italica”.