Albumy Kazimiery Alberti

Albumy Kazimiery Alberti cz.1, fot 7; opracowanie: Maciej Dziaczko

Dzisiaj Kazimiera Alberti leży na brzuchu… Oto druga i ostatnia fotografia zrobiona na promie. Zatem morze i może na Korsykę albo Sardynię – w każdym razie w okolicach Livorno wypełniająca całą stronę Albumu I. Zatem słońce, odpoczynek – raz jeszcze, wczoraj na plecach, dziasiaj na brzuchu…podpis pod fotografią: Citta di Livorno 938

Fotografia opublikowana dzięki uprzejmości Pana Domenico Cocola – spadkobiercy spuścizny po Kazimierze Alberti, który scedował prawa do wykorzystania materiałów po pisarce na rzecz Prof. Janiny Janas, redaktor naczelnej „Fabrica Litterarum Polono-Italica”.