Albumy Kazimiery Alberti

Albumy Kazimiery Alberti cz.1, fot 8; opracowanie: Maciej Dziaczko

Zdjęcia z podróży Kazimiery Alberti przypominają współczesne fotosy z Instagrama. Podróżniczka świadomie pozuje na tle ruin, pałaców, piramid i zabytków kultury. W modnych – eleganckich strojach poetka chętnie pozuje, ożywiając zabytki kultury. Czasem Kazimiera zagląda w obiektyw i ma się wrażenie, że czas nie istnieje, jakby to wszystko wydarzyło się wczoraj…”Spójrz jak powiewa moja suknia” Prawie cały październik 1938 roku Kazimira Alberti zwiedza Egipt. Z tej podróży zachowało się wyjątkowo dużo fotografii, które wypełniają kolejne story Albumu I.

Fotografia opublikowana dzięki uprzejmości Pana Domenico Cocola – spadkobiercy spuścizny po Kazimierze Alberti, który scedował prawa do wykorzystania materiałów po pisarce na rzecz Prof. Janiny Janas, redaktor naczelnej „Fabrica Litterarum Polono-Italica”.