„Zaranność mistrzowsko zmieniona w poranność” – stwarzanie świata. Wokół wiersza Wczesna godzina Wisławy Szymborskiej

Wojciech Ligęza

(Uniwersytet Jagielloński)
E-mail: wligeza[at]wp.pl
ORCID: 0000-0003-0881-5282
DOI: 10.31261/FLPI.2022.04.13
„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2022, nr 1

Pobierz artykuł
Pobierz cały numer
Abstrakt: angielski, włoski