Bona Sforza d’Aragona i rola mody w kształtowaniu jej wizerunku

Agnieszka Bender

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
E-mail: a.bender[at]uksw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-0432-7436
DOI: 10.31261/FLPI.2020.02.03
„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2020, nr 1, s. 33-52

Pobierz artykuł
Pobierz cały numer
Abstrakt: angielski, włoski