Zofia Kozarynowa: rola nauczyciela akademickiego w rozwoju polonistyki we Włoszech.

Krystyna Jaworska

(Università di Torino)
E-mail: krystyna.jaworska[at]unito.it
ORCID: 0000-0002-0706-9313
DOI: 10.31261/FLPI.2021.03.07
„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2021, nr 1, s. 97-113

Pobierz artykuł
Pobierz cały numer
Artykuł jest dostępny w języku włoskim

Abstrakt

W artykule przedstawiono kilka istotnych aspektów roli Zofii Kozarynowej w rozwoju polonistyki na Uniwersytecie Turyńskim w latach, w których pracowała tam jako lektorka, pomagając turyńskim polonistkom Marii i Marinie Bersano Begey, a przede wszystkim Clotildzie i Cristinie Garosci w ich pracach tłumaczeniowych i badawczych. Działalność Zofii Kozarynowej, będąca częścią promocji kultury polskiej we Włoszech, prowadzonej przez polskie instytucje, jest rekonstruowana na podstawie pozostawionych przez nią pism, a także w odniesieniu do wspomnień innych uczonych oraz niepublikowanych źródeł archiwalnych