Tablice koniugacyjne czasowników włoskich wydane w Polsce: analiza porównawcza.

Daniel Słapek

(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
E-mail: daniel.slapek[at]uj.edu.pl
ORCID: 0000-0002-3755-9778
DOI: 10.31261/FLPI.2021.03.11
„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2021, nr 1, s. 175-194

Pobierz artykuł
Pobierz cały numer
Artykuł jest dostępny w języku włoskim

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza porównawcza tablic koniugacyjnych czasowników włoskich wydanych w Polsce. Omówione zostały: a) struktura tablic, b) uproszczona gramatyka przedstawiona we wstępie, c) wybrane alternacje fonetyczne/ortograficzne czasowników włoskich, d) czasowniki trzeciego paradygmatu fleksyjnego, które wymagają infiksu -isc- przed morfemem gramatycznym, e) czasowniki mające równoważne formy fleksyjne czasowniki defektywne, g) czasowniki z prefiksem.