Kreacja androgynicznej kobiety-rycerza w Tredici canti del Floridoro Moderaty Fonte.

Zuzanna Hanuszewicz

(Uniwersytet Warszawski)
E-mail: zuzannahanuszewicz[at]gmail.com
ORCID: 0000-0002-8475-3792
DOI: 10.31261/FLPI.2021.03.12
„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2021, nr 1, s. 197-206

Pobierz artykuł
Pobierz cały numer
Abstrakt: angielski, włoski