Albumy Kazimiery Alberti

Albumy Kazimiery Alberti cz.1, fot 4; opracowanie: Maciej Dziaczko

Otwieramy odnalezione albumy Kazimiery Alberti:
Na tym zdjęciu Alberti przechadza się, że Stanisławem Ignacym Witkiewiczem po Białej. Jest rok 1934 w tle widać Plac Bolesława Chrobrego i wejście na Rynek.
.
Witkacy chętnie odwiedzał małżeństwo Albertich również w Białej, a Kazimiera Alberti była często portretowana przez Witkacego. Wszystkie reprodukcje portretów zrobione przez Stanisława zostały wklejone do albumów i każdemu z tych portretów poetka poświeciła wiersz ( o czym w kolejnych postach).
.
Warto dodać, że: 13 stycznia 1934 r. w czasopiśmie „Bluszcz” został opublikowany artykuł autorstwa Aurelii Wyleżyńskiej pt. W Polsce u Pani Starościny. Dziennikarka pisze tak: „Witkacy umie zrobić ze starosty Maharadżę z Białej (pisze o Kazimierze Alberti) z literatki kokainistkę, Chinkę, stylizuje ją na swoje cyfry i litery, każąc przeżywać jeszcze na tej ziemi przeróżne inkarnacje”

Fotografia opublikowana dzięki uprzejmości Pana Domenico Cocola – spadkobiercy spuścizny po Kazimierze Alberti, który scedował prawa do wykorzystania materiałów po pisarce na rzecz Prof. Janiny Janas, redaktor naczelnej „Fabrica Litterarum Polono-Italica”.