„Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 2 (6) 2023 – Proza podróżna i literatura non-fiction

„Fabrica Litterarum Polono-Italica”
nr 2 (6) 2023

Proza podróżna i literatura non-fiction
red. Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak

pobierz cały numer

Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak: Wprowadzenie

 

Artykuły i rozprawy

Antonio Sciacovelli: Dwa „M” na Północy: Montanelli i Malaparte w Finlandii

Simone Guagnelli: Tommaso Fiore – wrażenia polskie z 1953 roku

Iryna Shylnikova: Między reportażem a pamiętnikiem zbiorowym. Proza dokumentalna Swietłany Aleksijewicz

Magdalena Horodecka: Transparentność, refleksyjność, dialog. Lampedusa wobec migracji w Wielkim przypływie Jarosława Mikołajewskiego

Monika Wiszniowska: Etyka i polityka. O twórczości Pawła Smoleńskiego

Alessandro Ajres: Współczesne reportaże z południa Włoch: Dariusz Czaja, Jarosław Mikołajewski i Paweł Smoleński

Aleksandra Łasińska: Podwójny portret Innej. Wizerunek kobiety w Życie zaczyna się we Włoszech Julii Blackburn

Giulia Kamińska Di Giannantonio: Mapa i mafia. O Drodze krajowej numer 106 Antonia Talii

Varia

Katarzyna Kwapisz-Osadnik: Tożsamość zawieszona, czyli językowe formy poszukiwania i wyrażania tożsamości narodowej na przykładzie języka włoskiego

Prezentacje

Giulia Dell’Aquila: „D’occulte terre altro emispero”: podróż i podbój w siedemnastowiecznej poezji epickiej

Dyskusje, omówienia, głosy

Anna Mezzina: Ezio Mauro i jego bezimienny pisarz. Mauro Ezio, Lo scrittore senza nome. Mosca 1966: processo alla letteratura, Milano, Feltrinelli, 2021, 333 p.