Narodowy i liberalny. Konstytucjonalizm włoskiego Risorgimento

Maurizio Griffo

(Università di Napoli Federico II)
E-mail: maurizio.griffo[at]unina.it
ORCID: 0000-0002-2481-9219
DOI: 10.31261/FLPI.2020.02.07
„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2020, nr 1, s. 85-93

Pobierz artykuł
Pobierz cały numer
Artykuł dostępny jest w języku włoskim

Abstrakt

Włoskie Risorgimento, czyli proces historyczny, który doprowadził do zjednoczenia i niezależności Włoch, charakteryzuje się ciągłym sprzężeniem zasady narodowej z żądaniem instytucji wolności. Autor artykułu rekonstruuje ten proces na podstawie przełomowych momentów (wskazuje na trzy kluczowe zdarzenia), koncentrując się na fazie po 1848 roku, kiedy tylko Królestwo Sardynii utrzymało konstytucję, stając się tym samym istotnym punktem odniesienia dla ruchu patriotycznego.