Zofia i Livio Odescalchi w świetle dwóch źródeł epistolarnych

Iwona Dorota

(Università degli Studi di Milano)
E-mail: iwona.dorota[at]unimi.it
ORCID: 0000-0002-7268-3686
DOI: 10.31261/FLPI.2020.02.08
„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2020, nr 1, s. 95-108

Pobierz artykuł
Pobierz cały numer
Artykuł dostępny jest w języku włoskim

Abstrakt

Rodzina książąt Odescalchi oraz spokrewniony z nią Zygmunt Krasiński znaleźli się w centrum wydarzeń polityczno-społecznych, mających miejsce w Rzymie w 1847-1848. Doświadczenia Wiosny Ludów, ze szczególną intensywnością przeżywane w Wiecznym Mieście, znajdują swe odzwierciedlenie zarówno w korespondencji autora Irydiona jak i Zofii Branickiej oraz jej małżonka Livio Odescalchi, którzy stają się bezpośrednio zaangażowani, tak na płaszczyźnie politycznej jak i emocjonalnej, w ten wielki ruch historyczny, który budzi nadzieje, ale i uzasadnione obawy. Listowe dyskusje Krasińskiego, „odbywane na najwyższym diapazonie intelektualnym i emocjonalnym, pośród zawziętych sporów filozoficznych, światopoglądowych, religijnych” obok listów książąt Odescalchi konstytuują jedyną w swoim rodzaju mozaikę faktów, emocji i konkretnych wydarzeń, w których pojawiają się wybitne osobowości tamtego czasu.