Miron Costin – kronikarz i poeta

Janina Janas

(Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
E-mail: janina.janas[at]uniba.it
ORCID: 0000-0003-4488-6061
DOI: 10.31261/FLPI.2020.02.12
„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2020, nr 1, s. 179-184

Pobierz artykuł
Pobierz cały numer
Artykuł dostępny jest w języku włoskim

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie dzieła historiograficznego i literackiego Mirona Costina, który był znaczącą postacią w życiu wojskowym, administracyjnym i politycznym Księstwa Mołdawii w środkowych dekadach XVII wieku. W szczególności zbadane zostały struktury narracyjne jego kronik, ich wkład w kształtowanie się narodu rumuńskiego. W twórczości Mirona Costina docierają do nas echa klasycyzmu greckiego i łacińskiego, nasycone motywami i objawieniami wybuchowego ducha epoki baroku.