Narodziny polskiej myśli narodowej – z perspektywy włoskiej

Ewa Litwin

(Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich)
E-mail: evaevita[at]op.pl
ORCID: 0000-0003-2127-5305
DOI: 10.31261/FLPI.2020.02.17
„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2020, nr 1, s. 211-218

Pobierz artykuł
Pobierz cały numer
Abstrakt: angielski, włoski