Abstrakty, nr 1 (1) 2019

Tadeusz Sławek

Ćwiczenie umysłu. O dwóch trawelogach Kazimiery Alberti

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Janina Janas

Między „Ustami Italji” a brzegiem Nervi. Przypadek Kazimiery Alberti

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Karolina Pospiszil

„Arystokraci nędzy”, czyli Kazimiery Alberti opowieść o odrzuconych

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Halina Magiera

Na fundamencie braku. „Ghetto potępione” czytane na nowo

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Anna Krawczyk

Drżący głos poetki

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Tomasz Gęsina

Niezwykłość gór. Krajobraz tatrzański w poezji Kazimiery Alberti

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Rosalba Satalino

Apulia, region do odkrycia. Podróż z Kazimierą Alberti

Abstrakt w języku angielskim.
Treść artykułu w języku włoskim.

Celem artykułu jest prezentacja utworu Kazimiery Alberti Segreti di Puglia (Tajemnice/ Sekrety Apulii), który został opublikowany w ramach drugiego tomu serii zatytułowanej Italia celebre e sconosciuta (Włochy Znane i Nieznane). Podążając za Alberti, odkrywamy w jej relacji z podróży niektóre sekrety ziemi apulijskiej mało znane nie tylko cudzoziemcom, lecz również włoskiemu czytelnikowi. Autorka zachwyca się architekturą, zabytkami, krajobrazem apulijskim, ponadto przedstawia w szczegółach życie codzienne, zwyczaje, tradycje, a także po mistrzowsku wprowadza czytelnika w historię regionu, wzbogaconą o mity i legendy. Utwór Kazimiery Alberti jest doskonałym zaproszeniem do odkrycia tego fascynującego, choć mało znanego regionu.

 

Giulia Kamińska Di Giannantonio

Osobliwości południowotyrolskie we współczesnej prozie włoskiej na przykładzie powieści „Eva dorme” Franceski Melandri

Abstrakt w języku angielskim.
Treść artykułu w języku włoskim.

Artykuł porusza zagadnienie obecności Południowego Tyrolu we współczesnej literaturze włoskojęzycznej. Autorka stara się pokazać, w jaki sposób poszczególne cechy charakterystyczne dla alpejskiej prowincji zostały zrealizowane w powieści Eva dorme Franceski Melandri (2011). Wśród omówionych problemów znalazły się: kwestia wielojęzyczności regionu, brak zrozumienia między poszczególnymi grupami etnicznymi oraz relacje z przybyszami spoza prowincji, stereotypy i wzajemne uprzedzenia oraz prawnie narzucone rozdzielenie grupy włosko- i niemieckojęzycznej. Powieść, ze względu na poruszaną tematykę, jest ciekawą i oryginalną pozycją na włoskim rynku wydawniczym, można w niej jednak dostrzec zachowawczy sposób przedstawiania lokalnej tożsamości regionalnej oraz aspiracje dydaktyczne, służące przybliżeniu włoskiemu czytelnikowi mało znanej części kraju.

Sara Spina

Literackie wędrówki i historyczne podróże wokół społeczności Tatarów polsko-litewskich. Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów autorstwa Selima Mirzy Chazbijewicza

Abstrakt w języku angielskim.
Treść artykuły w języku włoskim.

W artykule podjęta została próba kulturowej i historycznej rekonstrukcji społeczności Tatarów zamieszkałych na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tatarzy, pochodzący z Azji Środkowej, po podziale imperium mongolskiego udali się do Europy Wschodniej, dając początek chanatowi Złotej Ordy. Pierwsze migracje Tatarów na ziemie polskie z woli Wielkiego Księcia Litwy Witolda datuje się na wiek XIV. Dzięki przynależności do religii muzułmańskiej Tatarzy zdołali na przestrzeni wieków ocalić własną tożsamość. Twórczość literacką Tatarów polsko-litewskich można podzielić na dwa typy literatury: religijną i popularną. Najznakomitszym przedstawicielem polskiej współczesnej literatury tatarskiej jest Selim Mirza Chazbijewicz. Twórca, oprócz poezji i eseistyki, interesował się popularną literaturą tatarską. Książka Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów to zbiór 21 opowiadań z tradycji tatarskiej, przekazywanych przez wieki ustnie. Książka ta jest dowodem na występowanie kulturowego splotu tradycji judeochrześcijańskiej, islamskiej i turecko-mongolskiej.