Drżący głos poetki

Bialska poetka, owszem, bywa na salonach, ale również podróżuje, pracuje (bo swoje pisanie traktuje jako pracę), udziela się społecznie – jej powołaniem nie jest społeczna inercja. Po trzecie, odnajdujemy ślady jej „uciekania od kontekstów” – kiedy w Święto Niepodległości zostaje oskarżona o ubliżanie mniejszości niemieckiej i zachowanie to zostaje odczytane jako polityczna manifestacja „żony wysokiego urzędnika, pani doktorowej Alberti”, ona ostro oponuje na łamach czasopisma: „Jest to nieprawda, gdyż przemawiała K a z i m i e r a A l b e r t i”. Po czwarte w końcu, szalenie ciekawe są, dotychczas nieznane szerszemu gronu, powojenne losy pisarki. Kobieta, która w czasie wojny traci ukochanego męża oraz musi uciekać z kraju, nie zatapia się w rozpaczy, ale żyje dalej – buduje nowy związek, tworzy, działa – znów odnajduje się w zupełnie innym, nowym kontekście, a może właśnie poza nim i bez względu na niego?

Bibliografia

 • Alberti Kazimiera (1929): Rola kobiety w idei pacyfizmu. „Dziennik Ludowy” [Lwów] 26.05.
 • Alberti Kazimiera (1930): Godzina wywiadu z Kazimierą Alberti. „Gazeta Lwowska”, nr 276.
 • Alberti Kazimiera (1935): Godzina kalinowa. Kraków.
 • Bielik-Robson Agata (2006): Levinas, mistyk mimo woli: pojęcie śladu między mistycyzmem a ateizmem. W: Emmanuel Levinas. Filozofia, Teologia, Polityka. Red. Lipszyc. Warszawa.
 • Bielik-Robson Agata (2008): „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków.
 • Daniluk Mirosław (2000): Franciszkanizm – fenomen nie tylko średniowiecza. Niepokalanów.
 • Derrida Jacques (1996): Whom to give to (knowing not to know). In: Idem: The Gift of Death. Transl. D. Wills. Chicago.
 • Eco Umberto (2008): Dzieło otwarte. Przeł. L. Eustachiewicz [i in.]. Warszawa.
 • Gribbin John (2000): W poszukiwaniu Susy. Przeł. J. Bieroń. Poznań.
 • Kierkegaard Søren (2008): Bojaźń i drżenie. Przeł. J. Iwaszkiewicz. Kraków.
 • Kolbuszewski Jacek (1982): Tatry w literaturze polskiej 1805–1939. Kraków.
 • Maciejewska Irena (1992): Franciszkanizm. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław.
 • Rosner Edmund (1982): Beskidzkie ścieżki pisarzy. Katowice.
 • Scholem Gershom (1996): Kabała i jej symbolika. Przeł. R. Wojnakowski. Kraków.
 • Tischner Józef (2003): O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wrocław.

s. 133

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]