„Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (3) 2021 – Interferencja

„Fabrica Litterarum Polono-Italica”
nr 1 (3) 2021

Interferencja,
red. Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak

pobierz cały numer

Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak: Wprowadzenie

 

Artykuły i rozprawy

 Andrea F. De Carlo: Miasto o wielu twarzach. Obraz Neapolu w twórczości Zygmunta Krasińskiego.

Marzena Woźniak-Łabieniec: „Miałem dziś przedziwny sen…”. Arte e amore w onirycznych zapiskach „Dziennika 1957-1958” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Mariusz Jochemczyk: „Bękarty wojny”. Włoskie reminiscencje w pisarstwie Artura Międzyrzeckiego.

Bogusława Bodzioch-Bryła: Uwięziony w podróży… Adama Zagajewskiego poetyckie obrazy współczesnej Italii.

Aleksander Nawarecki: „Che cos’è la poesia?” (Derrida, Uniłowski, Berardi).

Krystyna Jaworska: Zofia Kozarynowa: rola nauczyciela akademickiego w rozwoju polonistyki we Włoszech.

 

 

Varia

Francesco S. Perillo: Echa bitwy na Kosowym Polu (1389) we włoskiej historiografii i kulturze.

Tadeusz Sławek: „Deszcz przenika wszystko”. O pocieszeniu.

Giuseppe Moscati: Więzi w relacjach: w stronę inności.

 

Przekłady

Dante Alighieri: Boska Komedia (fragment). Tłum. Jarosław Mikołajewski.

Dyskusje, omówienia, głosy

Karolina Najgeburska: W „szkatułce myśli”. Jarosław Mikołajewski: Syrakuzańskie. Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2019, s.68.