„Fabrica Litterarum Polono-Italica”, nr 1 (2) 2020 – Dziedzictwo Bony Sforzy

nr 1 (2) 2020 - Bona Sforza

„Fabrica Litterarum Polono-Italica”
nr 1 (2) 2020

Dziedzictwo Bony Sforzy,
red. Agnieszka Bender, Janina Janas

pobierz cały numer

Agnieszka Bender, Janina Janas: Wprowadzenie

Artykuły i rozprawy

Angelantonio Spagnoletti: Bona Sforza – między Polską, Neapolem a Bari. W grze wielkich potęg europejskich XVI wieku

Agnieszka Bender: Bona Sforza d’Aragona i rola mody w kształtowaniu jej wizerunku

Monika Werner: Wizerunek królowej Bony w polskiej literaturze dramatycznej

Janina Janas: Literacki portret Jana Grotkowskiego w utworach Jana Andrzeja Morsztyna i kwestia “sum neapolitańskich"

Monika Werner: Zapomniany film o Barbarze Radziwiłłównie

Varia

Maurizio Griffo: Narodowy i liberalny. Konstytucjonalizm włoskiego Risorgimento

Iwona Dorota: Zofia i Livio Odescalchi w świetle dwóch źródeł epistolarnych

Przekłady

Jarosław Iwaszkiewicz: Bari (tłum. Janina Janas, Stefania Riccardo)